Publicerad av .

När värnskatten, tilläggsskatten för höginkomsttagare, slopas är det till fördel för specialistläkare, där fyra av fem blir vinnare, visar en undersökning från SCB.

Som en del av januariöverenskommelsen har värnskatten, den extra statliga inkomstskatten på fem procentenheter, slopats. Skatten har tagits ut från inkomsttagare som ligger över brytpunkten på 638 500 kronor i årsinkomst, totalt 318 000 personer 2017.

Flera yrkesgrupper vinner på borttagandet av skatten, däribland specialistläkare, Fyra av fem specialistläkare, totalt 18 810 personer, har förvärvsinkomster över brytpunkten, visar en undersökning från SCB. Även försäljnings- och marknadschefer, vd-ar, samt förvaltnings- och planeringschefer och ekonomi- och finanschefer är med sina höga inkomster vinnare genom borttagandet av värnskatten.

En grupp av kombinatörer har vid sidan om anställning drivit eget företag. Kombinatörerna utgör 12,1 procent av de anställda som har vunnit på värnskatten. Enligt SCB är det betydligt vanligare att driva företag vid sidan om en anställning för dem som ligger över brytpunkten, jämfört med dem som ligger under den. Bland personer med förvärvsinkomster under brytpunkten är 8,7 procent kombinatörer.

Bland specialistläkare är andelen kombinatörer speciellt hög. Av specialistläkare med inkomster över brytpunkten är 16 procent kombinatörer. SCB:s undersökning avser anställda enligt Rams, den Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken och gäller inkomståret 2017.

Martin Wallström

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat