Publicerad av .

Tillväxtverket ska sammanställa och utveckla förslag till förenklingar för företagare. Uppdraget kommer från näringsministern och ska redovisas senast sista juni 2020.

Näringsministern Ibrahim Baylan har under året träffat representanter för företag och organisationer runt om i landet för att få in förslag och synpunkter på regelförenklingar. Företagarna har lyft fram exempel på regelverk och processer där de upplever problem och administrativa hinder, och där det enligt dem finns möjlighet till förenkling.

Nu har förslagen tagits ett steg längre. Tillväxtverket har fått i uppdrag att tillsammans med representanter för näringslivet sammanställa och analysera synpunkterna och utifrån dessa vidareutveckla förslag till förenklingar.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast 30 juni nästa år.