Publicerad av .

Vår beskattning ökar stegvis. På löner upp till 443 300 kronor betalar vi endast kommunalskatt. Över detta belopp betalar vi ytterligare 20% statlig skatt och över 629 200 kronor i inkomst betalar vi 25% statlig skatt.

Den högsta sjukpenninggrundande inkomsten SGI är 333 750 kronor och för att maximera föräldrapenningen finns en högsta inkomst på 445 000 kronor.

Högsta pensionsgrundande inkomsten PGI är 468 867 kronor. Vid löner över dessa nivåer är det mycket intressant att planera för alternativa uttag såsom exempelvis utdelning.