Publicerad av .

Snart är det sommar och många ungdomar skall ut i feriearbete.

Arbetsgivaren kan avstå från att göra skatteavdrag om följande villkor är uppfyllda;

  • mottagaren är studerande
  • mottagaren är bosatt i Sverige hela året
  • personens sammanlagda inkomst under året ska vara mindre än ett visst belopp, vilket för beskattningsåret 2016 uppgår till 18 739 kr.
  • den studerande ska fylla i en blankett och intygar därmed att man uppfyller villkoren för befrielse från skatteavdrag

Följ länken här så kommer du till blanketten