Publicerad av .

Regeringen har beslutat att sänka de sociala avgifterna för personer som vid årets ingång 2015 inte har fyllt 23 till 10,21 %, från dagens 15,49 %. Ändringen träder i kraft den 1 maj 2015 och gäller för ersättning som har betalats ut från och med samma datum.