Publicerad av .

Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare från och med 1 januari. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma på din byggarbetsplats.

Läs mer här på Skatteverkets sida