Publicerad av .

För att företagskonferenser, kick-off med personalen, fester och event ska klassas som avdragsgilla personalkostnader måste de uppfylla vissa villkor.

Gör de inte det ska de anställda förmånsbeskattas.

Aktiviteten ska vara till nytta för arbetsgivaren och företaget. Dokumentera därför program och aktiviteter samt syftet med resan .

Kolla gärna med oss vad som gäller innan ni bokar arrangemang för personalen.