Publicerad av .

Underskatta inte tidsåtgången vid ansökan om omställningsstöd. Det rådet ger redovisningsspecialisterna Elisabeth Raun och Eva Törning vid Grant Thornton.

Nyligen kom beskedet att det står klart att omställningsstödet förlängs och även omfattar maj, juni och juli. Men omställningsstödet väcker många frågor bland företagarna. För att tydliggöra vad som gäller har Elisabeth Raun och Eva Törning, båda redovisningsspecialister på Grant Thornton, skrivit en fördjupande artikel som publicerats på tidningenbalans.se.

Varför har ni skrivit den här artikeln?
− Det är viktigt att snabbt få ut information om de olika stödåtgärder som finns tillgängliga så att inte företag går i konkurs i onödan. Vi måste värna våra entreprenörer, säger Elisabeth Raun.

För att omställningsstöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019. För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med juni och juli 2019.

Omställningsstödet ska precis som tidigare kunna ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för maj till och med juli 2020.

En av de vanligaste frågorna som omställningsstödet väcker är vilka kostnader som är fasta kostnader, men också vad som räknas som nettoomsättning.

− Man undrar också hur koncernintern fakturering avseende till exempel hyres- och räntekostnader ska hanteras och hur justeringsposterna avseende periodisering av intäkter och fasta kostnader ska hanteras i bokföringen, säger Elisabeth Raun.

Hennes råd till företagare som överväger omställningsstöd är att inte underskatta den tid det tar att ansöka.

− Det ska först göras en bedömning om företaget uppfyller kraven för att erhålla stödet och då krävs en analys av omsättningsminskning 2020 jämfört med motsvarande period 2019. Sedan ska fasta kostnader identifieras och se till att de är rätt periodiserade för att tas med, säger Elisabeth Raun.

− Glöm inte att se till att det finns underlag på justeringar, ställningstagande och bedömningar som företaget gör, dessa kan vara bra att ha tillgängliga om Skatteverket efterfrågar underlag vid prövning av stödet eller vid en senare granskning, tillägger hon.

 

Charlotta Marténg

 Läs mer: Omställningsstödet – en genomgång av stödåtgärden

https://www.tidningenbalans.se/fordjupning/omstallningsstodet-en-genomgang-av-stodatgarden