Publicerad av .

Nu har regeringen presenterat sin budget. Som tidigare år har de flesta förslagen redan blivit offentliga i förväg.

I förra veckan berättade Resultat om några av de förslag om fanns med i regeringens budget för 2021 och i höständringsbudgeten. I dag presenterades budgeten och Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR, sammanfattar den som en imponerande helhet för att nu ta Sverige vidare och samtidigt få ner den ökade statsskuld som stöd under coronapandemin fört med sig.

− Strategin bygger på att produktivitet och sysselsättning ökar, säger Hans Peter Larsson.

Några av åtgärderna i förslaget är:

– Begränsad koncernbidragsspärr i förhållande till företagets egna vinster i de situationer då ett underskottsföretag på grund av negativt räntenetto i dag redovisar överskott. Mer detaljer kring förslaget väntas senare.

– En tillfällig skattereduktion för investeringar, gäller vid sidan av det ordinarie systemet för värdeminskningsavdrag.

– Förlängd expertskatt från tre till fem år.

– Sänkt arbetsgivaravgift för anställda mellan 19 och 23 år. På löner upp till 25 000 kronor per månad sänks arbetsgivaravgiften med 11,66 procentenheter under perioden 1 april 2021 till 31 mars 2023.

– Skattereduktioner för vissa gröna investeringar föreslås.

– Förmånsbeskattningen av tjänstebilar förändras genom att bonus-malus-systemet justeras.

– Rutavdraget utökas till att omfatta fler tjänster och taket höjs till 75 000 kronor.

I höständringsbudgeten ingår bland annat ett förlängt omställningsstöd samt att ett liknande stöd införs till enskilda företagare.

− Företagens hanteringskostnader för skatter kommer att öka i och med en del av förslagen och även komplexiteten i skattesystemet, men det tror jag att vi får acceptera i detta läge, säger Hans Peter Larsson.

 

Charlotta Marténg

Läs också Så påverkas du av regeringens budgetförslag