Publicerad av .

Från och med den 1 april 2015 gäller nya regler för utbetalning av ROT- & RUT-arbeten, som betalats efter den 1 april. Ansökan måste då lämnas elektroniskt och fler uppgifter måste anges. Skatteverket begär in uppgifter om antal arbetade timmar, materialkostnader, övriga kostnader för annat än hushållsarbete och material samt vilken typ av arbete som har utförts.