Publicerad av .

Du som anställd kan nu löpande följa vad din arbetsgivare redovisar för lön till Skatteverket varje månad. Uppgifterna finns på Mina sidor hos Skatteverket.

Från och med 2019 gäller de nya reglerna arbetsgivardeklaration på individnivå. De innebär att arbetsgivaren varje månad ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag för varje betalningsmottagare. Redovisningen sker i en digital tjänst hos Skatteverket.

Den som är anställd kan nu logga in på Mina sidor på Skatteverkets webb och där följa vilken lön arbetsgivaren redovisar varje månad. Det gäller även den som får pension eller exempelvis sjukersättning från Försäkringskassan.

Tidigare har en årlig kontrolluppgift skickats ut från Skatteverket i januari varje år. I den har löner, pensioner och andra ersättningar som betalats ut summerats och redovisats. De nya reglerna gör att du nu kan följa utbetalningarna månadsvis. Uppgifterna baseras på den redovisning som utbetalaren gjort till Skatteverket och visar vilka skatteavdrag som är gjorda.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteverket – så påverkas du som betalningsmottagare av arbetsgivardeklaration på individnivå

Läs mer: Skatteverket – Lämna arbetsgivardeklaration på individnivå

Läs mer: Återbetalning av skatt svårare efter arbetsgivardeklaration på individnivå

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat