Publicerad av .

Institutet Mot Mutor (IMM) uppdaterar Näringslivskoden som hjälper företag och organisationer i arbetet mot korruption. ”Korruption står i direkt motsatsförhållande till sunda affärer”, säger IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

I mitten av augusti lanserade Institutet Mot Mutor (IMM) den reviderade versionen av Näringslivskoden, som har funnits sedan 2012 och hjälper aktörer i privat och offentlig sektor i arbetet mot korruption och i frågor om hur förmåner ska hanteras.

– Korruption står i direkt motsatsförhållande till såväl sunda affärer som hela hållbarhetsagendan och arbetet mot korruption måste ständigt vara en prioriterad fråga. Korruptionsrisker finns i alla organisationer oavsett storlek och svenska företag är i hög utsträckning verksamma globalt på ur korruptionshänseende komplexa marknader, säger IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén på IMM:s webb.

Koden har uppdaterats både innehålls- och layoutmässigt – samt fått ett nytt namn. Den behåller visserligen sitt inarbetade smeknamn Näringslivskoden, men byter officiellt namn till Kod mot korruption i näringslivet. Det eftersom koden nu omfattar kompletterad vägledning om förebyggande åtgärder mot korruption, samt i frågor kring tredjepartshantering.

Reglerna i den nya versionen av koden kompletterar och förtydligar lagbestämmelserna om mutbrott, men tar framförallt fasta på en etisk standard. Hela näringslivet omfattas av reglerna – och särskilt i relationen mellan näringslivet och offentlig sektor. Numera finns krav på företag att arbeta proaktivt mot korruption från ledningsnivå, genom bland annat utbildning, riskanalyser och visselblåsningssystem.

–  En stor utmaning för framförallt internationellt verksamma företag är hantering av mellanhänder, något som den uppdaterade koden ger efterfrågad vägledning kring, säger Natali Engstam Phalén.

Sofia Hadjipetri Glantz

Läs mer om nya Näringslivskoden och ladda ner den här.