Publicerad av .

Du missar väl inga viktiga datum under hösten? Här är kom ihåg-listan du behöver som företagare.

 

20 november

EU-försäljning för oktober (vid månadssammanställning på papper).

 

26 november

EU-försäljning för oktober (vid månadssammanställning elektroniskt).

 

* Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för oktober, deklaration.

– Moms för oktober, deklaration och betalning.

 

* Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, momsredovisning en gång per år, EU-handel bedrivs)

– Moms för räkenskapsår som slutar 30 september 2018, betalning och momsdeklaration.

 

* Handelsbolag, konkursbon m.fl. med helårsredovisning av moms

– Moms för räkenskapsår som slutar 30 september 2018, betalning och momsdeklaration.

 

30 november

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslutsdag 30 april 2018).

 

3 december

Preliminär självdeklaration (F-skatt och särskild A-skatt).

Sista dag att deklarera elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår avslutat

31 januari, 28 februari, 31 mars eller 30 april 2018.

 

12 december

* Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för november, betalning.

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för november, betalning.

 

* Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor)

–  Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för november, betalning.

–  Avdragen skatt och avgifter för november, deklaration och betalning.

–  Moms för oktober, deklaration och betalning.

 

* Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, ingen EU-handel, momsredovisning en gång per år, elektronisk momsdeklaration)

–  Moms för räkenskapsår som slutar 31 januari, 28 februari, 31 mars och 30 april 2018, betalning och deklaration