Publicerad av .

Skatteverket har skickat en skrivelse till regeringen och föreslår däri att rätten till avdrag för representationsutgifter ska ändra från och med den 1 januari 2016. Anledningen till förslaget är att svensk lagstiftning skall anpassas efter EU-rätten. Enligt förslaget ska utgifter för mat, personalfester, representationer mm inte längre vara avdragsgilla kostnader. Däremot ska mindre förfriskningar fortfarande vara avdragsgilla. Förslaget är ännu inte beslutat.