Publicerad av .

Ett nytt beslut har kommit gällande försäljning av elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster till privatpersoner inom EU. Med elektroniska tjänster avses bland annat försäljning av applikationer och spel. Enligt de nya reglerna, som gäller från 1 januari 2015, ska momsen redovisas och betalas i köparens land vid försäljning till privatpersoner. Säljaren ska ta ut den moms i enighet med den skattesats som gäller i köparens land.

För att inte behöva momsregistrera sig i alla länder där köparna är bosatta kan säljaren registrera sig i Skatteverkets register, MOSS. De som omfattas av de nya reglerna, och väljer att registrera sig till skatteverkets register, ska redovisa och betala skatten för omsättningen i andra länder direkt till skatteverket via en deklaration. Skatteverket vidarebefordrar sedan informationen och skatten till beskattningslandet.

Deklarationen måste lämnas till skatteverket elektroniskt i Euro och ska vara dem tillhanda senast den 20:e i månaden efter redovisningsperiodens utgång.