Publicerad av .

Att inte inställa sig vid förhandlingar om att teckna kollektivavtal kan bli dyrt. Arbetsdomstolen har dömt ett bolag att betala 50 000 kronor i allmänt skadestånd till ett fackförbund för att företaget inte inställt sig när förbundet kallat till förhandlingar.

Att inte inställa sig vid förhandlingar om att teckna kollektivavtal kan bli dyrt. Det fick ett bolag erfara i början av juni i år, då Arbetsdomstolen (AD  2019 nr 34) dömde bolaget att betala allmänt skadestånd om 50 000 kronor till ett fackförbund för att inte ha inställt sig på de förhandlingar som förbundet kallat till. Om detta skriver Anneli Lönnborg i sin krönika i Resultat.

Under hösten 2017 och våren 2018 hade fackförbundet skickat sammanlagt fyra kallelser till bolaget, under förehavande av att man ville förhandla om att teckna kollektivavtal. Bolaget hade då, som svar på kallelserna, meddelat att man inte var intresserad av att teckna något kollektivavtal och att man inte heller hade någon anställd som var medlem i förbundet. Det senare visade sig sedermera inte stämma, då förbundet kunde visa att man hade en medlem som var anställd hos bolaget. Oaktat så, inställde sig bolaget inte vid något av de förhandlingstillfällen som förbundet kallade till.

Arbetsdomstolen ansåg att bolaget genom sitt agerande brutit mot förhandlingsskyldigheten och således gjort sig skyldigt att betala allmänt skadestånd till förbundet. Då bolaget inte medverkat till förhandling vid så många tillfällen som fyra ansåg Arbetsdomstolen att skadeståndet skulle uppgå till, det i sammanhanget inte helt oväsentliga beloppet, 50 000 kronor.

Det kan tyckas märkligt att man som företag är skyldig att förhandla med en arbetstagarorganisation om att teckna kollektivavtal, även när man som företag inte önskar ha något kollektivavtal på arbetsplatsen.

Enligt medbestämmandelagen gäller dock att en arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållandet mellan arbetsgivaren och sådan medlem i organisationen som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren. Vad detta betyder är att arbetsgivaren är skyldig att förhandla med en arbetstagarorganisation i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationens medlem.

Arbetstagarorganisationens förhandlingsrätt tar endast sikte på förbundets medlemmar. Det vill säga en förutsättning för arbetstagarorganisationens rätt att förhandla, och därmed arbetsgivarens skyldighet att förhandla, är att arbetstagarorganisationen minst har en medlem anställd hos bolaget.

För att arbetsgivaren ska ha en skyldighet att förhandla ska förhandlingen, som sagt, avse fråga som rör förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Av förarbetena till medbestämmandelagen framgår att förhandling om att teckna kollektivavtal är en sådan fråga som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Konsekvensen härav är därmed att arbetsgivare är skyldig att förhandla med arbetstagarorganisationen när denne begär förhandling om att teckna kollektivavtal. Detta oavsett om arbetsgivaren har för avsikt, eller inte, att teckna kollektivavtal.

Denna artikel är skriven av advokat Anneli Lönnborg verksam vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, www.gda.se.