Publicerad av .

Positiv utveckling för näringslivet under 2017. Företages bidrag till BNP ökar med sju procent visar nya siffror.

Svenska näringslivets nettoomsättning ökade med sju procent till 8 674 miljarder kronor under 2017, jämfört med 2016. Även sysselsättningsgraden ökade, med cirka 1 procent till ungefär 2,9 miljoner personer under 2017 jämfört med året innan. Det visar preliminära uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB).

Industrisektorn stod för 22 procent av näringslivets förädlingsvärde 2017, byggbranschen för nio procent, tjänstesektorn för 63 procent och övriga för sex procent.

Svenska stålindustrin och byggbranschen visade en stark nettoomsättning under 2017; 16 respektive 11 procent. Den svenska exporten av metaller har ökat med 17 procent mellan 2016 och 2017, medan byggsektorn sysselsatte runt 325 000 personer 2017. Tjänstesektorn omsatte i sin tur cirka 1,9 miljoner personer under samma år, en knapp ökning med en procent.

Branschen för öppna sociala tjänster har haft en stabil ökning under ett antal år, men under 2017 minskade antalet anställda med nio procent och uppgår nu till cirka 67 000 personer, visar siffrorna från SCB.

Nya jämförbara siffror publiceras av SCB i maj 2019.

Sofia Hadjipetri Glantz

 Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat