Publicerad av .

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande som rör vouchrar och moms. Där redogörs för vad som gäller kring fakturering och redovisning.

Om mindre än en månad, 1 januari 2019, införs nya regler för vouchrar i mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Bakgrunden är EU:s mervärdesskattedirektiv som infördes 2016 och gäller även i Sverige. Då det saknats regler för hur vouchrar – det vill säga värdebevis, lunchkuponger, kontantkort och presentkort – ska hanteras momsmässigt har medlemsländerna i EU gjort på olika sätt. Därför har man nu tagit fram ett gemensamt direktiv, för att undvika dubbelbeskattning, utebliven beskattning och snedvriden konkurrens.

Med anledning av lagändringen redogör Skatteverket nu i ett ställningstagande för sin syn på hur mervärdesskattelagens fakturerings- och redovisningsbestämmelser ska tillämpas vid omsättning och distribution av vouchrar. Det nya ställningstagandet ersätter från och med 1 januari 2019 det gamla ställningstagandet ”Faktura vid försäljning och distribution av telefonkort”.

Läs mer: Skatteverkets ställningstagande dnr 202 508158-18/111

 

Fakta voucher:

Man skiljer på enfunktionsvoucher och flerfunktionsvoucher. I de fall det finns tillräckligt med uppgifter om momsen som ska betalas när varan eller tjänsten inlöses samt i vilket land den ska omsättas räknas vouchern som ställs ut som en enfunktionsvoucher.

En flerfunktionsvoucher är enligt de nya bestämmelserna vouchrar som används där beskattningslandet inte är känt eller då det inte är känt ur mycket moms som ska tas ut när varorna eller tjänsterna löses in.

De nya bestämmelserna innebär att det är själva överlåtelsen av en enfunktionsvoucher som utlöser skattskyldighet för moms. Ersättningen som betalas utgör beskattningsunderlaget. När det gäller flerfunktionsvouchern är det däremot tillhandahållandet av tjänster eller den faktiska leveransen av varor som utlöser skattskyldigheten.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat