Publicerad av .

Den uppmärksammade digitalskatten ser ut att drabba endast de allra största internationella bolagen – och Sverige kan mycket väl komma undan. ”Jag är försiktigt positiv”, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Resultat har tidigare skrivit om digitalskatten som Sverige, som liten exportberoende nation med höga utvecklingskostnader för teknik, motsatt sig.

För svenska bolag skulle digitalskatten innebära dels att de betalade mer skatt i andra länder och mindre i Sverige, dels att bolagen skulle betala mer skatt och inte få fulla avdrag.

Men nu ser det ut som om Sverige mycket väl kan komma undan den omdebatterade skatten.

– Digitalskatten kommer bara drabba de absolut största globala koncernerna. Jag är försiktigt positiv. Det kanske inte ens finns några svenska bolag som omfattas av detta, säger Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare och skatteansvarig på FAR.

Det gemensamma regelverket för att beskatta gränsöverskridande digitala tjänster har lämnat EU för att tröskas inom OECD, där USA:s finansminister Janet Yellen öppnat för ett införande. Det handlar alltså om komma fram till ett förslag på hur beskattningen ska gå till när ett bolag inte ha fysisk närvaro i ett visst land men ändå bedriver försäljning där.

Något som i nuläget bara verkar drabba de allra största internationella bolagen.

– Det kan senare trippa neråt i storlek. Men sammanfattningsvis så kan vi slappna av. Det kommer inte att drabba svenska företag så mycket som man kanske hade trott, säger Hans Peter Larsson.

 

Sofia Hadjipetri Glantz

Läs mer: Digitalskatt för företag allt närmare

https://www.tidningenresultat.se/digitalskatt-for-foretag-allt-narmare/