Publicerad av .

För er som har bokslut 31/12, tänk på de uppgifter som ska tas fram till bokslutet såsom lager, semesterlöneskuld och engagemangsbesked mm

För mer info Kontakta oss!