Publicerad av .

Nu har riksdagen beslutat att om redovisningen av årsmomsen den 26 februari 2014 kommer att framflyttas om man inte har handel med EU eller driver ett handelsbolag.

För juridiska personer utom handelsbolag gäller dessa datum;

Beskattningsåret går ut            Deklarationen lämnas in

31 december                                 12 juli

30 april                                         12 november

30 juni                                          27 december

31 augusti                                     12 mars

 

Ej företag med EU-handel

Detta gäller inte för företag som under beskattningsåret genomfört EU-leveranser, förvärv eller överföringar av varor inom EU.

Samma gäller försäljningar eller förvärv av tjänster till och från andra EU-länder. De företagen skall redovisa momsen den

26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång(27:e i december).

 

Ej handelsbolag

Handelsbolagen omfattas inte heller av senareläggningen. De och representanter för enkla bolag ska alltid redovisa helårsmomsen den

26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång(27:e i december).

 

Ikraftträdande

Dessa regler börja gälla från och med 1 januari 2014 och skall tillämpas på momsdeklarationer som skall lämnas för redovisningsperioder som

Börjar den 1 januari 2013.