Publicerad av .

Ingångsavdrag ska göra det möjligt att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förslaget är nu ute på remiss.

Ingångsavdrag ska göra det mer lockande att anställa personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, exempelvis långtidsarbetslösa, personer med kort utbildning eller nyanlända med uppehållstillstånd.

Arbetsgivare kan få en minskning av arbetsgivaravgifterna med upp till 5 000 kronor per månad och anställd. Avdraget sker genom att arbetsgivaren bara behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent, så att två tredjedelar av de totala arbetsgivaravgifterna tas bort.

En persons inkomster under de senaste fem åren måste vara lägre än 100 000 kronor för att ingångsavdragen ska få göras. Om lön och ersättning överstiger 23 500 kronor per månad går det inte att göra ingångsavdrag.

Om förslaget träder i kraft börjar det gälla 1 juli nästa år och avdragen ska kunna göras på löner med utbetalning efter 30 juni.

Martin Wallström

Läs mer: Regeringens promemoria Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)