Publicerad av .

Företag och organisationer som har uttagspunkter i elområde 3 och 4 kan ansöka om elstöd i Skatteverkets e-tjänst från den 30 maj. För att kunna ansöka med hjälp av ombud krävs det en särskild ombudsbehörighet.

Elstöd till företag och organisationer kan sökas i Skatteverkets e-tjänst mellan 30 maj och 25 september 2023. Företag med uttagspunkter i elområde 3 och 4 kan söka stödet förutsatt att de uppfyller en rad krav, bland annat ska företaget haft ett giltigt elnätsavtal den 17 november 2022.

Vidare ska företaget antingen vara godkänt för F-skatt, vara undantaget för kravet på F-skatt eller uppfylla kravet för att kunna bli godkänt för F-skatt. Företaget får inte heller ha vissa skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer på Skatteverkets webb:

https://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2023/nyheter/den30majoppnaransokanforelstodtillforetag.5.7361717f187e3364e41c15.html