Publicerad av .

Nu ska den så kallade vårdmomsen utredas. Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska se över förutsättningarna att ändra lagen.

1 juli 2019 började Skatteverket tillämpa Högsta förvaltningsdomstolens dom från juni 2018 om moms vid uthyrning av vårdpersonal. Enligt Skatteverket ska domstolens dom ges en relativt vid tolkning som innebär att även vårdföretag som inte är bemanningsföretag, under vissa förutsättningar, ska ta ut 25 procents moms på sina tjänster.

Den nya tolkningen har mött en hel del kritik och Resultat har tidigare skrivit om ytterligare avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen och ställningstaganden från Skatteverket som påverkar frågan.

Under torsdagen kom beskedet från regeringen att en särskild utredare tillsatts, denna har i uppdrag att undersöka förutsättningarna för förändrad lagstiftning i fråga om moms vid inhyrd vårdpersonal och inhyrd personal för social omsorg.

Syftet är att neutralisera konsekvenserna av en förändrad skatteplikt och därigenom uppnå flexibilitet för bemanningen inom häls- och sjukvården, tandvården och den sociala omsorgen.

På sin webb skriver regeringen att utredaren ska:

  • undersöka de EU-rättsliga förutsättningarna att ändra
    momslagen så att uthyrning av personal för sjukvård och
    tandvård (fortsättningsvis vårdpersonal) och uthyrning av personal för social omsorg undantas från mervärdesskatt,
  • om en ändring av momslagen inte bedöms möjlig, undersöka förutsättningarna för att på annat sätt neutralisera konsekvenserna av en förändrad skatteplikt vid uthyrning av personal till hälso- och sjukvård, tandvård och social omsorg, och
  • om det finns förutsättningar för det, lämna nödvändiga
    författningsförslag.

Joachim Agrell, som arbetar på Deloitte och är Auktoriserad Skatterådgivare FAR välkomnar utredningen:

− Syftet med momsundantaget för sjukvård är att garantera att tillgången till sjukvård inte hindras av den ökade kostnaden som skulle uppstå om själva vården, eller därmed närbesläktade verksamheter, vore momspliktig. Då den nya tolkningen, i strid med undantagets syfte, medför ökade kostnader för moms i vissa vårdkedjor är det välkommet med en utredning som ser över möjligheterna att återgå till det rättsläge som gällde före Högsta förvaltningsdomstolen dom, säger han.

Uppdraget ska redovisas senast 1 april 2021.

Charlotta Marténg

Läs mer: Kommittédirektiv 2020:20