Publicerad av .

Regeringens vårbudget innehåller inte särskilt många nyheter som berör företagen. När det gäller de förlängda företagsstöden måste regeringen nu och myndigheterna satsa på att höja rättssäkerheten. Det säger Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR.

Vårpropositionen presenterades på torsdagsmorgonen. Men det mesta av regeringens planer för den ekonomiska politiken var redan känt.

I sin extra ändringsbudget för 2021 aviserade regeringen förlängda och förstärkta stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd för företag med anledning av coronaviruset

24 mars gav riksdagen klartecken till att stöden för korttidsarbete och för omställning för företag på grund av pandemin förlängs.

Efter riksdagens beslut är det möjligt att söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden från januari till och med juni 2021. Staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen.

Riksdagen sa också ja till att omställningsstödet för företag förlängs så att det också gäller under mars och april 2021. Statens anslag för omställningsstödet ökar med 11,2 miljarder kronor under 2021.

Nyligen rapporterade SVT:s Uppdrag granskning om allvarliga fel i Tillväxtverkets handläggning av korttidsstödet till företag som drabbas hårt av pandemin. Företag som har haft rätt till stödet har blivit utan. Samtidigt har företag som inte haft rätt till stöd kunnat få pengar.

I en lång rad domar har förvaltningsrätten konstaterat att Tillväxtverket inte följer lagen.

– Här måste rättssäkerheten höjas, regeringen tillsammans med Tillväxtverket och Skatteverket måste slipa på tillämpningen när det gäller de förlängda företagsstöden. Här kan FAR:s medlemmar spela en viktig roll för sina kunder, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Han anser att de förlängda företagsstöd som regeringen pekar på i vårpropositionen visar att pandemin är långt ifrån över.

– Men några nya stöd aviseras inte.

Hans Peter Larsson nämner att det trots allt finns en liten nyhet.

– Den så kallade coronoagåvan höjs från 1 000 till 2 000 kronor. Det är en gåva som arbetsgivare kan ge sina anställda skattefritt och det är ju alltid trevligt.

Hans Peter Larsson efterfrågar nya besked från regeringen i den kommande höstbudgeten.

– I höstens budget för 2022 måste tydligt fokus ligga på tillväxtbefrämjande åtgärder. Annars finns det en risk att regeringen tvingas höja skatter för att betala tillbaka de lån som nu tas, säger Hans Peter Larsson.

Han tycker också att regeringen nu till stora delar presenterar gamla nyheter som nya.

– Intressant är att flera av de åtgärder som presenterades i höstens budget för 2021 nu presenteras som nya åtgärder eftersom de ännu inte införts. Det gäller sänkta arbetsgivaravgifter för unga, skattereduktion för investeringar och växtstödet, säger Hans Peter Larsson.

 

Björn Dickson

Läs mer på regeringens webb:

https://www.regeringen.se/artiklar/2021/04/varbudgeten-2021-pa-fem-minuter/