Publicerad av .

Höjt belopp och fler tjänster som omfattas. Så kan rutavdraget komma att förändras. Förslaget presenteras i en statlig utredning.

Den så kallade rut-utredningen har haft i uppdrag att titta på hur rut-avdraget kan förändras. Nyligen presenterades utredningen som föreslår att rutavdraget ska utvidgas med fyra tjänster:

  • Tvätt vid tvättinredning, inklusive transport av tvätten.
  • Möblering av bostad, inklusive montering av nya möbler.
  • Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering.
  • Enklare tillsyn av bostad, till exempel ett fritidshus.

Utredningen vill också se att taket för rutavdrag höjs till 75 000 kronor per person och beskattningsår. Rotavdragets tak på 50 000 kronor föreslås dock vara oförändrat.

Förändringarna föreslås börja gälla från och med 1 januari 2021.

Läs mer: Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget SOU 2020:5