Publicerad av .

Koncernbidrag avseende verksamhetsåret 2019 bör inte påverka möjligheten att få stöd för 2020. Beskedet kom från Tillväxtverket under fredagen.

Under fredagen kom ett pressmeddelande från Tillväxtverket som många har väntat på. Myndigheten klargör vad som gäller kring koncernbidrag och stöd för korttidsarbete.

Tillväxtverket skriver i pressmeddelandet att den grundläggande förutsättningen för att ett företag ska ha rätt till stöd för korttidsarbete är att företaget har allvarliga ekonomiska svårigheter. Huvudregeln är därför att ett företag inte kan uppbära stöd för korttidsarbete och samtidigt göra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna. Enligt lagen om stödet för korttidsarbete ska det ske en bedömning i det enskilda fallet och det åligger stödsökande att visa att den har rätt till stöd.

Tidigare har Tillväxtverket meddelat att värdeöverföringar som skett fram till det att korttidsstödet började gälla 16 mars 2020, inte är ett hinder för att beviljas stöd för korttidsarbete.

Tillväxtverket gör vidare bedömningen att arbetsgivare som regel inte bör lämna koncernbidrag avseende det räkenskapsår under vilket företaget får stöd. Koncernbidrag för räkenskapsåret 2019 påverkar inte möjligheten att erhålla stöd. För bolag med brutet räkenskapsår gäller samma sak för koncernbidrag som avser räkenskapsår fram till den 16 mars 2020.

− Det är ett bra besked som är mycket efterlängtat av både företagen och FAR:s medlemmar. Nu vet vi vad som gäller i frågan om koncernbidrag och vår bransch kan agera för att hjälpa företagen att ta del av stödet och minska risken för återbetalningsskyldighet, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

 

Pernilla Halling/Charlotta Marténg

 

Läs mer: Tillväxtverkets pressmeddelande