Publicerad av .

Har dina anställda fått åka taxi till och från jobbet för att minska smittspridningen? Om du som arbetsgivare bekostat resan ska den anställde förmånsbeskattas till ett värde motsvarande om den anställde hade rest kollektivt.

Förmånsbeskattning är ett område som ofta väcker frågor. I somras kom Skatteverket med ett ställningstagande, med anledning av den pågående covid-19-pandemin. Frågan som uppstått var hur taxiresor till och från jobbet, bekostade av arbetsgivaren, ska förmånsbeskattas. Det normala är att taxiresan förmånsbeskattas till värdet den anställde själv betalat. Men under pandemin är det andra regler som gäller.

Skatteverket konstaterar att olika rekommendationer har utfärdats sedan i våras. Folkhälsomyndigheten uppmanar till hemarbete för dem som kan och kollektivtrafiken rekommenderas begränsa antalet passagerare för att undvika trängsel och bidra till minskad smittspridning. Arbetsgivare som då har velat hjälpa sin personal och erbjudit taxiresor som alternativ till kollektivtrafiken har undrat hur resorna ska beskattas.

Enligt Skatteverket är en pandemi en sådan omständighet som kan påverka värderingen av en reseförmån.

”Sådana taxiresor bör därför under dessa omständigheter inte värderas högre än vad en motsvarande resa med kollektivtrafiken hade kostat, då detta utgör den normala inbesparingen av privata levnadskostnader för den anställda. Detta bör även gälla om arbetsgivaren bekostar en liknande transport till arbetsplatsen, t.ex. att den anställda hämtas med en företagsbil. Om det handlar om enstaka resor bör värdering göras motsvarande enkelbiljett för kollektivtrafiken på orten, och om det handlar om upprepade resor under längre perioder bör jämförelse göras med periodbiljett etc.” skriver myndigheten i sin vägledning.

Om kollektivtrafik saknas men den anställde i vanliga fall kör egen bil eller förmånsbil för att ta sig till arbetet värderas fria taxiresor till marknadsvärdet. Ställningstagandet påverkar inte avdragsrätten för anställda som använt egen bil eller förmånsbil för arbetsresor. Påverkas gör inte heller fördelningen mellan privatresor och tjänsteresor för anställda som har förmånsbil, det vill säga arbetsresorna ändrar inte karaktär på grund av pandemin.

Värderingen gäller så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer kvarstår som rör begränsningar för att minska smittspridningen i kollektivtrafiken.

Charlotta Marténg