Publicerad av .

Klassificeringskoder, BKB, AEO. Det är lätt att gå vilse bland alla uttryck när det kommer till tullfrågor. Men för den som lyckas navigera rätt finns pengar att spara.

De senaste åren har Tullverket genomgått en förändring och i takt med digitaliseringen har myndigheten fått möjligheter att snabbare och effektivare hitta fel. En ambition med regelverken som vuxit fram, exempelvis EU:s tullkodex, är att gå från analog dokumentering till att skapa en digital spårbarhet i realtid. För den enskilde företagaren kan konsekvenserna bli förödande om företaget inte har kontroll på sin tullhantering.

–  Den som döms för tullbrott kan till exempel inte längre sitta i en ledande position i ett företag som ansöker eller har tillstånd hos Tullverket, säger Ulrika Badenfelt, tullspecialist på KPMG och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Tullfrågor som är komplexa redan från början försvåras dessutom av yttre omständigheter som handelskrig och brexit. Och sådant som ursprung och klassificering av varor är bara toppen av isberget. De grundläggande problemen bottnar ofta i att företagen brister i egenkontrollen. Utan egen intern kompetens i tullfrågorna uteblir egenkontrollen och företaget utsätter sig för risker.

– Vi som arbetar med tullfrågor ser att en vanlig konsekvens är att företagen riskerar att bli uppdebiterade i tullrevisionerna. Det kan handla om stora summor och är egentligen helt onödiga kostnadsökningar för företaget som hade kunnat undvikas om man gjort rätt från början, säger Ulrika Badenfelt.

Hon konstaterar att det är riskfyllt att enbart förlita sig på ett tullombud eller speditören och uppmanar företagen att själva säkerställa att deras tullarbete är i linje med regelverken. Hennes rekommendation är att alla företag, stora som små, bör göra en ordentlig genomlysning av hur företaget hanterar tullfrågorna.

–  Skattefrågorna och tullfrågorna hänger till exempel ihop. Skatterapporteringen får inte skilja sig från rapportering vid förtullning. En ökad integration mellan dessa båda områden gör också att tullfrågorna blir mer strategiskt intressanta för företagen, säger hon.

Företag som arbetar aktivt och kontinuerligt med att identifiera och ranka risker på ett systematiskt sätt kommer att få lättare att överleva i ett allt tuffare handelsklimat. Samtidigt är sannolikheten stor att företagen hittar besparingar och kan optimera sina flöden. För ett mindre företag finns goda möjligheter att med ganska begränsade resurser få styrning på tullfrågorna.

–  Om företagen inte har egenkontroll och egen tullkompetens riskerar varor att bli stående vid gränsen på grund av bristande eller felaktig dokumentation i tulldokumenten. En felklassificerad vara kan sätta stopp för en hel leverans, säger Ulrika Badenfelt.

Charlotta Marténg

Läs hela reportaget i Resultat nr 6/2019