Publicerad av .

Statslåneräntan 30 november 2013 är fastställd till 2,09 procent. Den har betydelse bl.a. vid beräkning av fördelningsunderlag för räntefördelning, bilförmån och gränsbelopp i fåmansföretag 2014.

Olika användningsområden;

  • Årets gränsbelopp 2014 i fåmansföretag, SLR + 9 procentenheter = 11,09 procent.
  • Uppräknat, sparat gränsbelopp 2014 i fåmansföretag, SLR + 3 procentenheter = 5,09 procent.
  • Den ränterelaterade delen vid beräkning av bilförmån, 75 procent av SLR = 1,57 procent
  • Beräkning av schablonintäkt på avsatta periodiseringsfonder, 72 procent av SLR = 1,505 procent.