Publicerad av .

Har man i ett företag sponsrat exempelvis idrottsföreningar eller kultur måste det göras en bedömning avseende hur stor del som är avdragsgill. Gör ett öppet yrkande till deklarationen där bedömningen av den avdragsgilla delen motiveras. Sponsring får inte vara en gåva. För gåvor medges inga avdrag. För att företaget ska få avdrag måste sponsringens syfte vara att öka eller behålla företagets inkomst, och att företaget får direkta motprestationer av den som sponsras.

andco-nyhet-planbok