Publicerad av .

Bolagsverket har fått i uppdrag att införa digital hantering av årsredovisningar.

Det är för att underlätta företagens uppgiftsinlämning och effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering av årsredovisningarna.

I Bolagsverkets uppdrag ingår bl.a. att genomföra detta i samarbete med Bokföringsnämnden.

Läs mer här