Publicerad av .

Nu kan fastighetsägare begära omprövning av tidigare fastighetstaxering och återfå skattepengar. I en ny dom benar Högsta förvaltningsdomstolen ut skillnaden mellan hyreshus och elevhem.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom klargjort skillnaden mellan hyresbostad jämfört med skolhem, elevhem och internatboende.

I fallet som Högsta förvaltningsdomstolen har dömt anses boendet ha formen av ett internat, som ligger i närheten av lokalerna där folkhögskolan i fråga bedriver undervisning. I hyran ingår frukost och lunch under skoldagarna och de som går i skolan får endast bo på internatet under terminstid, inte under sommar- eller julledighet.

Det avgjorde när domstolen bedömde boendet som ett internat och inte en hyresbostad. Eftersom byggnaden anses vara skolbyggnad ingår den i kategorin specialbyggnad – och är därmed undantagen från skatte- och avgiftsplikt. Något som kommer att göra det enklare att bedöma byggnaden på rätt sätt vid en fastighetstaxering.

I domen skriver domstolen:

”För elever vid grundskolor och gymnasieskolor finns elevhem och skolhem. Dessa är främst avsedda för de elever som inte har sitt hem i närheten av skolorten. När det gäller internatskolor ligger det i själva skolformen att skolans elever bor vid skolan under terminerna. Nyssnämnda bostadsbyggnader för elever får anses ha sådan anknytning till de skolor som eleverna är knutna till att skattefrihet för bostadsbyggnaderna är motiverad, om de byggnader som används av skolorna är skattefria. Skattefrihet för bostadsbyggnader bör därför medges i detta fall.”

En skolbyggnad är exempelvis en fastighet som används för undervisning eller forskning vid skola som anordnas av statsbidrag. Men även elevhem eller skolhem, som är byggnader för elever vid sådana skolor, ingår i kategorin skolbyggnad.

I och med domen bör fastighetsägare kunna begära omprövning av tidigare fastighetstaxering och på så sätt få tillbaka skattepengar.

Sofia Hadjipetri Glantz

Läs mer: Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 1351-18, 1352-18

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat