Publicerad av .

Transaktioner med virtuella valutor kan väcka frågor när det gäller beskattning. Nu har Skatteverket meddelat att så kallad mining av bitcoin och andra virtuella valutor inte är tillhandahållande av tjänst mot ersättning.

I handeln med vanliga valutor agerar oftast en bank för att intyga att en överföring av valuta är korrekt. Men i handeln med kryptovalutor finns det ingen sådan kontrollstation. Pengarna går direkt från ett konto till ett annat.

I stället används så kallad mining. Då bekräftar andra användare i nätverket att det är en äkta och korrekt transaktion som genomförs. Att göra detta kräver kunskap och arbete och därför får den som gör mining en belöning, bland annat i form av ny virtuell valuta.

Nu meddelar alltså Skatteverket i en vägledning att mining av bitcoin och andra virtuella valutor inte är tillhandahållande av en tjänst mot ersättning. Myndigheten skriver att inte heller om minern växlar sina virtuella valutor mot andra valutor tillhandahåller minern någon tjänst mot ersättning. I en sådan situation byter minern bara för egen räkning en virtuell valuta mot en annan valuta, skriver Skatteverket.

Björn Dickson

Läs mer: Skatteverkets rättsliga vägledning