Publicerad av .

andco-raknekort

De flesta företag (90%) är ägda av en eller ett fåtal personer, ofta en familj. Skatten för den som överlåter sitt företag inom familjen kan idag, i vissa fall, bli mer än dubbelt så hög som för den som säljer sitt företag till en extern part. För att göra skattereglerna vid generationsskiften i fåmansföretag mer ändamålsenliga får en särskild utredare i uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften.