Publicerad av .

Nu kan du åter igen få skattereduktion med högst 1 500 kronor för gåvor du lämnar till ideell verksamhet.

I enlighet med regeringens förslag ger penninggåvor på minst 200 kronor vid tillfället  –  och sammanlagt 2 000 kronor per person och år  –  25 procent av underlaget för skattereduktion. Skattereduktionen kan högst vara 1 500 kronor, vilket motsvarar 6 000 kronor i gåvovärde.

Reglerna är i princip desamma från åren 2012–2015 och gäller privatpersoner.

För att en penninggåva ska ge rätt till skattereduktion måste gåvomottagaren ha ansökt till och godkänts av Skatteverket. Ett godkännande gäller tre år och kan förlängas. Listan på godkända gåvomottagare finns på Skatteverkets webb och uppdateras kontinuerligt. Den som ger gåvan är skyldig att kontrollera att gåvomottagaren är godkänd.

Bland mottagarna finns trossamfund, stiftelser och ideella föreningar. Även utländska gåvomottagare i ett annat EES-land kan godkännas.

För att bli godkänd som gåvomottagare gäller:

  • Organisationen ska uppfylla alla villkor för att vara allmännyttig enligt beslut om slutlig skatt samt att villkoren troligtvis kommer att vara uppfyllda kommande två år.
  • Organisationen ska stötta social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Du ska kunna göra sannolikt att gåvorna ska användas till detta.
  • Organisationen ska kunna visa vilka gåvor de tar emot och hur de används, med hjälp av bokföringen eller motsvarande.
  • Organisationen ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

Om en arbetsgivare på begäran av en anställd ger bidrag till en gåvomottagare blir den anställde beskattad. Men det finns möjlighet att få skattereduktion om värdet av gåvan tas upp som inkomst.

De nya reglerna infördes 1 juli 2019.

Sofia Hadjipetri Glantz

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat