Publicerad av .

En miljöskatt på engångsartiklar föreslås. De skattskyldiga förväntas få ökade administrativa kostnader på i genomsnitt cirka 37 000 kronor per år och företag.

Hösten 2019 fick en utredare i uppdrag att ta fram ett förslag på en miljöskatt på engångsartiklar. Nu har betänkandet Skatt på engångsartiklar överlämnats till regeringen. I betänkandet föreslås en skatt på engångsartiklar i form av muggar och livsmedelsbehållare bestående helt eller delvis av plast. Enligt betänkandet ska skatt betalas med fem kronor per mugg och med sju kronor per livsmedelsbehållare. Avdrag får göras för muggar och livsmedelsbehållare med ett lågt plastinnehåll.

Det är den som tillverkar, för in, tar emot eller importerar skattepliktiga varor som ska vara skattskyldig. I betänkandet konstateras att de skattskyldiga förväntas få ökade administrativa kostnader på i genomsnitt cirka 37 000 kronor per år och företag.

I ett inledande skede beräknas skatten leda till en minskad förbrukning av muggar och livsmedelsbehållare med cirka 25 procent och förstärka de offentliga finanserna med cirka 3,8 miljarder kronor per år.

Charlotta Marténg

 

Läs mer: Betänkandet Skatt på engångsartiklar