Publicerad av .

Nu har ytterligare ett steg tagits mot att sänka kapitalkravet för aktiebolagen. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen och förslaget ser ut att bli verklighet från 1 januari 2020.

Som tidningen Resultat tidigare har berättat är reglerna kring kapitalkrav för aktiebolag på väg att förändras. Förändringen är en del i den januariöverenskommelse som träffades mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet i början av året.

I början av september presenterades en lagrådsremiss, som Lagrådet inte hade några synpunkter på, och 8 oktober kom regeringens proposition ”Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag”. Syftet med förändringen är ökad flexibilitet för små och växande företag runt om i landet. Att gränsen för aktiekapital landar på 25 000 kronor beror på att regeringen vill behålla en viss spärr mot oseriöst företagande.

Inget tyder i nuläget på att riksdagen kommer att säga nej till propositionen och de nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

Läs mer: Regeringens proposition 2019/20:21 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag