Publicerad av .

Arbetar företagets styrelse på bästa sätt? Tillväxtverket har tagit fram en guide där du kan ta reda på hur du kan utveckla ditt företags styrelsearbete.

Styrelsearbetet kan vara helt avgörande för ett företags utveckling. Styrelsen ska inte ha några rent operativa arbetsuppgifter, men ska fatta beslut om företagets förvaltning, ekonomi och strategi. Då är det viktigt att det sker på rätt sätt. Men exakt hur styrelsearbetet bör fungera beror på hur företaget ser ut och vilka förutsättningar som finns.

Tidningen Resultat har tidigare skrivit om möjligheten att ta in en extern styrelseledamot och vad det kan få för konsekvenser för företagets utveckling. Plötsligt får man in någon som kan skapa strategier och strukturer och hjälpa företag på rätt väg.

–  Man ska inte underskatta vikten av själva styrelsearbetet. Traditionellt sett har inte ett styrelseuppdrag setts som ett arbete, utan man ”satt i” en styrelse. Nu är styrelseledamot ett gebit, sa Maria Öhman, vd för Styrelseakademien Sverige i en intervju i Resultat nr 5 2018.

Läs mer: Våga släppa in en extern ledamot i styrelsen

Utvecklingen av rollen som styrelseledamot är något många företag kan dra nytta av. Men för den som startat sitt eget företag, och kanske drivit det själv med endast familjemedlemmar i styrelsen i alla år, finns det hjälp att få om man vill utveckla sitt styrelsearbete.

Framför allt är det viktigt att tänka på att styrelsen behöver ett tydligt uppdrag, och att rätt frågor hamnar på styrelsens bord. Samtidigt finns det flera lagar för företaget och styrelsen att förhålla sig till, framför allt aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, bokföringslagen och skatteförfarandelagen.

Tillväxtverket har tagit fram en guide som fungerar som stöd för den som vill utveckla styrelsearbetet, läsa mer om olika styrelseformer och arbetssätt. I guiden delas styrelsearbetet in i fyra trappsteg: passiv, enkel, aktiv och professionell. Stegen beskriver olika nivåer av styrelsearbete utifrån styrelsemognad, utveckling och arbetssätt.

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer: Tillväxtverkets styrelseguide

Läs mer: När får styrelsearvode beskattas som inkomst av näringsverksamhet?