Publicerad av .

Uppgifter som saldo och in- och utbetalningar på skattekontot omfattas från och med i dag av sekretess. Ska uppgifterna delas med tredje part måste du ge i uppdrag åt Skatteverket att förmedla skattekontohistoriken.

Skatteverket har gjort en fördjupad analys av offentlighet och sekretess i beskattningsdatabasen då myndigheten strävar efter att kunna lämna ut mer uppgifter digitalt. Resultatet av analysen blev istället att många av uppgifterna som tidigare varit offentliga enligt Skatteverket från och med 6 mars omfattas av sekretess. Exempel på sådana uppgifter är saldo, samt in- och utbetalningar på skattekontot.

–  Lagens syfte är att värna om integritet för personliga och ekonomiska förhållanden. Nu när vi har gjort en fördjupad analys som lett till en ny tolkning så behöver vi ta konsekvensen av det. Jag har stor förståelse för det besvär som det nya ställningstagandet orsakar hos många som använder uppgifterna. Många uppgifter, exempelvis beslut, är fortfarande offentliga, men det innebär förstås en omställning nu när vi ändrar vår syn på sekretessen, säger Gunnar Svensson, rättslig expert på Skatteverket.

Alla uppgifter på skattekontot kan fortfarande lämnas ut till den som äger eller har behörighet till skattekontot, efter legitimering. Uppgifterna kan också skickas hem till folkbokföringsadressen. Den som har behörighet till ett skattekonto kan också uppdra åt Skatteverket att förmedla skattekontohistorik till en tredje part. Det görs i e-tjänsten Skattekonto på skatteverket.se.

–  Vi hoppas att detta ska komma till god nytta för företag som behöver lämna utdrag till andra. Det finns också möjlighet att utse ombud, som på det sättet får åtkomst till uppgifterna. Om den som ska ha uppgifterna har en digital brevlåda för myndighetspost får de dessutom uppdraget digitalt, säger Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Den som vill ta reda på om ett företag har en skuld, till exempel i samband med en upphandling, måste numera vända sig till Kronofogden i stället för Skatteverket.

Charlotta Marténg