Publicerad av .

Kompensationen för sjuklönekostnader som överstiger det normala ersätts tillfälligtvis av staten. Så här gör du.

Sedan i våras gäller tillfälliga regler för sjuklönekostnader. Reglerna har förlängts och gäller till och med årsskiftet 2020/2021. Det betyder att arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden de redovisar i arbetsgivardeklarationen för månaderna april, maj, juni och juli. För redovisningsperioden augusti till och med december gäller en annan beräkning skriver Försäkringskassan på sin webb.

”Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.” skriver Försäkringskassan.

Sjuklönen betalas ut av arbetsgivaren som vanligt och denne ersätts sedan av Försäkringskassan via skattekontot.

Vem fattar beslutet?

Försäkringskassan beslutar om ersättningen månadsvis efter det datum då du som arbetsgivare senast ska ha lämnat arbetsgivardeklarationen till Skatteverket.

När kommer pengarna?

Några dagar efter att Försäkringskassan fattat beslut får du ersättningen. Om arbetsgivardeklarationen lämnas in senare i månaden kommer ersättningen i slutet av månaden.

Charlotta Marténg

Läs mer:

Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

 

RÖR DET HÄR DIG? DISKUTERA FRÅGAN MED DIN REDOVISNINGSKONSULT/LÖNEKONSULT