Publicerad av .

Den nya regeringen har lagt fram sin budget för 2015. Budgeten innehåller flera förslag på förändringar inom skatteområden.

Enligt förslaget vill regeringen ändra skiktgränserna för statlig inkomstskatt så att förändringen följer konsumentprisindex, utan tillägg. För 2015 skulle det innebära att den nedre skiktgränsen fastställs till 421 800 kr med brytpunkten 434 900 kr.

Andra förändringar i förslaget, som gäller de som fyllt 65 vid beskattningsårets ingång, är höjt grundavdrag och särskild löneskatt. Grundavdraget innebär bland annat att beskattningen för inkomster upp till 120 000 kr per år beskattas likadant för den som är över 65 år, som för den som är under 65 år. Särskild löneskatt införs på löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för denna ålderskategori med 5,6 %. Särskild löneskatt för inkomster från aktiv näringsverksamhet kan också komma att påverkas enligt förslaget.

Budgeten innefattar minskade avdrag för privat pensionssparande under 2015, som enligt förslaget, ska slopas helt 2016. Det kan därför finnas anledning att se över det privata pensionssparandet.

Regeringen vill på sikt slopa nedsättningen av arbetsgivaravgifterna, som idag är 15,49 % för dem som inte fyllt 26 vid beskattningsårets ingång. Det ska i så fall ske i två steg, vilket skulle betyda att avgiften, redan den 1 januari 2015, ändras till 23,44 % för ålderskategorin, för att på sikt helt slopas. Även egenavgifterna för dem som inte fyllt 26 vid beskattningsårets ingång ökar enligt förslaget till 21,91 % och särskild löneskatt till 24,26 %.

Andra områden där regeringen vill se över reglerna är vid beskattning av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag, för att utreda om dagens regelverk följer det ursprungliga syftet.

Vill du läs mer på regeringens hemsida, klicka här