Publicerad av .

På Valborgsmässoafton presenterade regeringen nya stödåtgärder, ett sk omställningsstöd till företag som drabbats av ekonomiska svårigheter pga. Covid-19.

Det baseras på fasta kostnader under mars och april 2020. Storleken på stödet avgörs av hur stort intäktsbortfallet har varit för företaget under mars och april jämfört med samma månader i fjol. Det kan täcka mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader, hyror och leasingavtal. Maxbelopp som kan betalas ut är 150 miljoner kronor till ett enskilt företag.

Minst 250.000 kronor i omsättning
För att få stöd måste företaget ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Stödet gäller oavsett typ av företag, de som har F-skatt och bedriver näringsverksamhet i Sverige. Exakt hur det ska redovisas är oklart.

Först i juli som ansökningarna kan behandlas
Totalt kostar stödet 39 miljarder kronor och regeringen siktar på att få lagstiftningen på plats till den 1 juli, men den gäller alltså retroaktivt. Det ska också godkännas av EU, men det liknar mycket de stöd som redan införts i Norge och Danmark.

Det blir först i juli som Skatteverket kan börja behandla ansökningar om stöd för att kunna betala ut pengar. Företagen kommer med andra ord att få vänta på stödet till i sommar.

Extern länk till regeringens pressmeddelande:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/foretag-far-stod-baserat-pa-omsattningstapp/