Publicerad av .

andco-nyhet-planbokDet gäller främst reglerna för löneunderlag. Eventuellt kommer reglerna att träda ikraft 1 januari 2014, i så fall berörs löneuttagen för 2013.

Förslaget i korta drag;

  • Man måste äga minst 5 % av aktierna i bolaget för att få räkna lönebaserat utrymme.
  • Lönebaserat utrymme höjs från 25 % till 50 % utav löneunderlaget.
  • Löneuttagskravet skärps. Den närståendes eller aktieägarens uttag ska på sikt uppgå till minst 9 inkomstbasbelopp. Det finns en övergångsregel där man måste ta ut 9,5 inkomstbasbelopp i lön under 2013 och 2014 för att klara löneuttagskravet. I företag med stora lönesummor är löneuttagskravet ännu högre.