Publicerad av .

När det gäller de privata deklarationerna kan det enligt Skatteverket bli aktuellt för vissa av de som bedriver näringsverksamhet att betala in kvarskatten 3 månader tidigare, alltså i december 2016 istället för mars 2017.