Publicerad av .

Prisbasbelopp är ett fastställt belopp som bland annat används vid beräkning av olika förmåner eller avgifter. Avsikten med prisbasbeloppen är att de ska spegla och justera för inflationen i samhället och därför behöver de justeras årligen.

Den 6 september fastställde regeringen prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet som kommer att gälla under 2019. Prisbasbeloppet landar på 46 500 kronor, 1000 kronor högre än det var förra året. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 47 400 kronor.

Höjningen av prisbasbeloppet påverkar ersättningarna från sjuk- och föräldrapenningen, som höjs eftersom försäkringarna beräknas utifrån prisbasbelopp. Till exempel beräknas föräldrapenningen på 10 prisbasbelopp.

Den 1 juli 2018 höjdes taket på sjukpenningen, vilket innebär att den sjukpenninggrundande inkomsten (SIG) baseras på 8 prisbasbelopp istället för 7,5, som det var tidigare.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension för de som kommer att få pension enligt äldre regler.