Publicerad av .

Du som försörjer dig som egen företagare med aktiebolag kan själv bestämma vilken privat årsinkomst som ska deklareras – förutsatt att ditt företag ger tillräckliga överskott. Det gäller då att planera för en lön som är jämn mellan olika år.

Med tanke på att alla våra offentliga trygghetssystem för anställda baseras på den anställdes lön, är det normalt viktigt att en företagare med aktiebolag först och främst tar ut en bra årslön. Det gäller även om det finns viss uttagsmöjlighet från aktiebolaget som ger mer kvar efter skatt, än varje typ av löneuttag.

Trygghetssystemen baseras på löneuttag
Ersättningar som sjukpenning och föräldrapenning baseras nämligen alltid på lönen som tas ut. Samma gäller om man drabbas av långvarig arbetsoförmåga som leder till sjukersättning (före detta förtidspension).

Då är det de senaste årens löneuttag som framför allt avgör ersättningens storlek. Dessutom bestäms även storleken på den framtida allmänna pensionen av löneinkomsten som uppnås varje enskilt år.

Undvik för stora lönesvängningar
Numera är det därför viktigare än tidigare att varje år försöka deklarera en någorlunda hög årslön. Framför allt måste man försöka undvika att vissa år deklarera en lön långt under inkomstgränsen för uttag av statlig skatt och andra år hamna på en lön långt över samma gräns. Det är dålig inkomstplanering.

Många företagare siktar in sig på att deklarera en inkomst som inte ligger över gränsen för maximal inkomst utan statlig skatt, vilken gav en månadslön kring 34.500 kronor förra året (årsinkomst 414.000 kronor) och som under 2013 motsvarar ungefär 35.500 kronor i månadslön (426.300 kronor i årsinkomst).

 

Källa: Visma