Publicerad av .

Att föra personalliggare innebär att du varje dag ska anteckna vilka som är verksamma i din lokal eller på byggarbetsplatsen och när de är verksamma där. Du måste föra personalliggare om du bedriver verksamhet inom byggbranschen, frisörbranschen, restaurangbranschen och tvätteribranschen.

Från den 1 juli 2018 måste personalliggare föras även inom följande branscher:

– Fordonsservice
– Kropps- och skönhetsvård
– Livsmedels- och tobaksgrossist

Vad ska antecknas i en personalliggare?
– För- och efternamn för alla som är verksamma.
– Vilka tider varje verksam persons arbetspass börjar och slutar. Arbetstiden skall antecknas i direkt samband med att den verksamma börjar och slutar.

Om du bedriver enskild näringsverksamhet eller är företagsledare i fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag så ska även du själv och din make/maka eller dina barn som är under 16 år från och med den 1 juli 2018 antecknas i liggaren om de är verksamma. Detta gäller enbart när det finns en skyldighet att föra personalliggare på grund av att även andra personer är verksamma hos dig.

Undantag från att föra personalliggare
Du behöver inte föra personalliggare om du har enskild näringsverksamhet där bara du, din make/maka och barn under 16 år är verksamma. Samma gäller för fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag där bara företagsledare, dennes make/maka eller barn under 16 år är verksamma.