Publicerad av .

Från och med den 1 januari 2016 ska personalliggare föras inom byggbranschen. Reglerna gäller för de arbeten som påbörjas efter ikraftträdandet eller som har påbörjats innan men beräknas avslutas efter den 30 juni 2016.