Publicerad av .

Från och med 2016 får man inget avdrag för privat pensionssparande.